Χρήσιμες Πληροφορίες
Αρχική  |  Εταιρία  |  Προϊόντα  |  Ποιότητα  |  Εφαρμογές  |  Νέα  |  Επικοινωνία
» Οικονομική Σύγκριση Στερεών Βιοκαυσίμων με Ορυκτά Καύσιμα

Ας συγκρίνουμε τώρα την θερμιδική αξία και το κόστος των Στερεών Βιοκαυσίμων με τα κοινά Ορυκτά Καύσιμα. Οι παρακάτω τιμές αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές θερμογόνου αξίας και απόδοσης καύσης, καθώς και Τεχνικών Απωλειών καμινάδας & εξωτερικού Καυστήρα, στην περίπτωση των περισσοτέρων ορυκτών καυσίμων.
Οι θερμιδικές αξίες όλων των ορυκτών καυσίμων και του ξύλου παρέχονται από την ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.: 2006/32/Ε.Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «Ενεργειακό Περιεχόμενο επιλεγμένων καυσίμων για τελική χρήση», Εφημερίδα Ευρωπαïκής Ένωσης, 5 Απριλίου 2006. Οι θερμιδικές αξίες & το ειδικό βάρος κυμαίνονται ανάλογα με την προέλευση του καυσίμου & την σύσταση τους καθώς και ποιότητα υδρογονανθράκων.

Οι τιμές κόστους των διαφόρων καυσίμων είναι ενδεικτικές τιμές για την Ελλάδα τον Μάρτιο του 2012.
Μέσος όρος ανώτερης κλίμακας ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακή χρήση με τις επιβαρύνσεις του χρησιμοποιήθηκε ενδεικτικά για μέτρο σύγκρισης. Οι τιμές καυσίμων είναι Λιανικής με τον ΦΠΑ περιλαμβάνοντας επιβαρύνσεις παγίων και τελών μηνιαίων λογαριασμών αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι τιμές φυσικού αερίου & μαζούτ υπολογίζονται να ακολουθούν αναλογικά τις τιμές πετρελαίου.


Εχει αναγγελθεί επίσης αύξηση 22,5% αύξηση της τιμής του ηλ. ρεύματος για το έτος 2012.
Ο κάτωθι πίνακας μας δείχνει το Κόστος σε €/kWh διαφόρων ειδών Ορυκτών Καυσίμων και Στερεών Βιοκαυσίμων, καθώς και (στις τελευταίες δυο στήλες) την Εξοικονόμηση (%) ως προς το Πετρέλαιο Θέρμανσης και την Εξοικονόμηση (%) ως προς το ντήζελ κίνησης (στην επικείμενη εξίσωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του ντήζελ κίνησης).

Όπως παρατηρούμε, με τιμή πετρελαίου θέρμανσης στα 1,05 €/lt, το κόστος ανέρχεται περίπου στα 14,7 €cents/kWh θέρμανσης, ενώ αντίστοιχα με το pellet ως βιοκαύσιμο, και με μια τιμή στα 0,30 €/kg , περίπου στα 6,7 €cents/kWh θέρμανσης… Μια τεράστια εξοικονόμηση της τάξης του 54 %!!!
Η αντίστοιχη εξοικονόμηση για τιμή ντήζελ θέρμανσης / κίνησης στα 1,40 €/lt είναι της τάξης του 65 %!!!

Συμπέρασμα: Η Βιομάζα κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 με ποσοστό άνω του 50% των Α.Π.Ε!
Η χρήση των Στερεών Βιοκαυσίμων με τους εξειδικευμένους πολυκαυστήρες της Pasian προσφέρει μια οικολογική, βιώσιμη αλλά και λειτουργική Εναλλακτική λύση στη Θέρμανση με τεράστιο Οικονομικό όφελος … της τάξης του 54% - 86%!!!

Πηγή: ‘Optima’ - ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Ο.Ε.  - Λάρισα
« Επιστροφή
ΕΛ | EN
Copyright © 2015 by "OLYMPUS PELLET"  ·  All Rights reserved  ·  Design by MINIMAL
2o χλμ Ε.Ο. Κατερίνης - Ν.Εφέσου
ΤΚ. 601 00 Κατερίνη
Τηλ.: 23510 47789
Email: info@olympuspellet.gr
ESPA
H ιστοσελίδα χρηματοδοτήθηκε από το
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
<<ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ >> 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ